21 July 2009

New Beers as of 7/21 @ Stockertown Beverage

Pretty Things Baby Tree Quad 12/22 oz nr
Pretty Things American Darling 12/22 oz nr
Rock Art Sunny + 75  12/22 oz nr
Rock Art Vermonster 12/22 oz nr
Rock Art Jasmine Pale Ale 12/22 oz nr
Rock Art Belvidere Big IPA 12/22 oz nr
Rock Art Magnumus ESB x 3 12/22 oz nr
Thomas Hooker Blonde Ale 24/12 oz nr and 1/2 kegs

No comments: